நாராயணன் துணிந்து தமிழ்க்கொலை புரிய களம் அமைத்து கொடுக்கும் தமிழர்கள்.

05:53 Hisham Mohamed - هشام 1 Comments

நாராயணன் (தமிழ்)கொலை செய்வதற்கு அஞ்சுவதேயில்லை தமிழ்க்கொலைகள் செய்வதற்கு அவருக்கு ஆயுதமெடுத்து கொடுப்பவர்கள் வேறுயாருமில்லை தமிழ் இசையமைப்பாளர்கள்தான்........

1 COMMENTS:

பாவிங்களா ஒரு நாராயணன் தமிழர்களை போட்டுத் தள்ளுறான். அதை விட்டுட்டு பரதேசிப் பயலுகள் இந்தப் பன்னாடையைப் பற்றி பேசுதுகள்.