சீனாவில் 90 வயது தாத்தா சாதனை.

14:24 Hisham Mohamed - هشام 0 Comments
சீனாவைச் சேர்ந்த 90 வயது தாத்தா இன்னும் 30முதல் 40 அடி உயரமான மரங்களில் ஏறுகிறார். சிறுவயதில் வயிற்றுப்பிழைப்பிற்காக ஆரம்பித்ததால் அதை விட அவருக்கு மனம் இல்லையாம். இப்பொழுது உயரமான மரங்களில் ஏறுவதற்கு குடும்பத்தார் தடை விதித்திருகிறார்கள்.

0 COMMENTS: