காரியாலயங்களில் பணிபுரியும் நண்பர்கள் அவசியம் அறிந்திருக்க வேண்டிய முக்கிய விடயங்கள்...

05:45 Hisham Mohamed - هشام 1 Comments

வைரஸ் தொற்றுக்களும், காய்ச்சலும் ஏன் அடிக்கடி உங்களை காதலிக்கின்றன?

காரியாலயங்களில் பணிபுரியும் போது நோய்த்தொற்றை ஏற்படுத்தக்கூடிய காரணிகள் ஏராளம். இதன் மூலம் உங்களுக்கு பல்வேறுபட்ட நோய்கள் ஏற்படலாம் ஜலதோஷம், காய்ச்சல், தடிமண் என்று அடிக்கிக்கொண்டே போகலாம்.
Puff ஆய்வு மையம் 35 முதல் 49 வயதெல்லைக்குட்பட்டவர்களிடம் அண்மையில் ஓர் ஆய்வை நடத்தியது. ஆய்வின் முடிவில் காரியாலயங்களில் அதிகம் நோய் தொற்று ஏற்படக்கூடிய ஆபத்து தொலைபேசியின் Telephone Handset இல் இருப்பது தெரிய வந்தது இது 45% ஆகும். அதற்கடுத்த படியாக wash Sink 35%, மின் ஏற்றப்பொறி Elevator Button 18%. எஞ்சிய 7% ஏனைய காரணங்களினாலும் ஏற்படுகிறது. காரியாலயங்களின் பொதுவான பயன்பாட்டு Computer Keyboard மூலமும் நோய்த்தொற்று ஏற்படக்கூடும்.


அப்புறம் சொல்லலன்னு சொல்லக்கூடாது..............


நன்றி - UsaToday

1 COMMENTS:

மிக்க நன்றி
சரியாகத்தான் சொல்லியுள்ளீர்கள்
:)