சாதிக்க வயது தடையில்லை

11:25 PM Hisham. M 0 Comments


சாதிக்க பிறந்த யாருக்கும் வயது என்றும் ஒரு தடையல்ல. 30 வயது கடந்து வாழ்வில் வெற்றி கண்ட மனிதர்களின் சாதனைப்பயணம் எப்படி அமைந்தது என்பதை காணுங்கள்.


0 COMMENTS:

ஒலிம்பிக் வீரனின் வாழ்வை மாற்றிய ஓட்டப்போட்டி

4:15 PM Hisham. M 0 Comments


தந்தையின் தோள்களை தாங்கியபடி தோல்வியை ஏற்றுக்கொண்ட ஒலிம்பிக் வீரனின் வாழ்வை மாற்றிய 400 மீட்டர் ஓட்டப்போட்டி கற்றுத்தரும் பாடம்.

0 COMMENTS:

என்ன இல்லை நம்மிடம்?

11:04 PM Hisham. M 0 Commentsதன்னிடம் எதுவுமில்லை என்று வருந்துபவர்க்கு புத்தர் சொன்ன அறிவுரை.

0 COMMENTS:

தாயின் தியாகம்

11:21 PM Hisham. M 0 Comments


தாயின் அன்பை புறக்கணித்து அவள் செய்த தியாகங்களை குறைத்து மதிப்பிடும் பிள்ளைகளுக்கு... 


0 COMMENTS:

இலக்குகளை நிர்ணயிப்போம்

11:51 AM Hisham. M 0 Comments


இரண்டாம் உலகப்போரில் அனு குண்டுத்தாக்குதலால் ஜப்பான் துவண்டுபோயிருந்த சமயம் நம்பிக்கையுடன் Sony நிறுவனம் வெற்றிபெற்ற கதை.

0 COMMENTS:

நிராகரிப்புகளை வெல்வோம்!

12:48 PM Hisham. M 0 Comments

நமது வெற்றிப்பயணத்தில் சந்திக்கும் நிராகரிப்புகளுக்கு எப்படி முகம் கொடுப்பது? சாதனையாளர்கள் நிராகரிப்புகளை எப்படி எதிர்கொண்டனர்?

வட்ஸ் அப்பின் இணை நிறுவுனர் ப்ரயன் அக்டனின் வளர்ச்சியை அடிப்படையாகக் கொண்ட சிறு வீடியோ பதிவு.
0 COMMENTS:

தன்னம்பிக்கையை இழக்காதே!

12:30 AM Hisham. M 1 Comments

சவால்கள் சோதனைகளுக்கு மத்தியில் ஆரம்பிக்கும் நல்ல காரியங்களை விட்டு விடும் நமக்கு, வாழ்வை இழந்தும் இலட்சியத்தில் வென்ற வொஷிங்டன் ரோப்ளிங்கின் வாழ்க்கை நல்ல பாடம்.


1 COMMENTS: