இலக்குகளை நிர்ணயிப்போம்

11:51 Hisham. M 0 Comments


இரண்டாம் உலகப்போரில் அனு குண்டுத்தாக்குதலால் ஜப்பான் துவண்டுபோயிருந்த சமயம் நம்பிக்கையுடன் Sony நிறுவனம் வெற்றிபெற்ற கதை.

0 COMMENTS: