தவறுகளை தவிர்ப்போம்!

தவறுகளை தவிர்க்க ஜப்பானியர்கள் பாரம்பரியமாக பயன்படுத்தும் போகா யோகே முறை.துப்பாக்கி ரவையும் துளைக்காத நம்பிக்கை

எதிர்பாரா விதமாக துப்பாக்கி சூட்டுக்கு இலக்கான இந்திய வீரர் மீண்டு வந்து சாதித்த கதை.
சாதிக்க வயது தடையில்லை


சாதிக்க பிறந்த யாருக்கும் வயது என்றும் ஒரு தடையல்ல. 30 வயது கடந்து வாழ்வில் வெற்றி கண்ட மனிதர்களின் சாதனைப்பயணம் எப்படி அமைந்தது என்பதை காணுங்கள்.ஒலிம்பிக் வீரனின் வாழ்வை மாற்றிய ஓட்டப்போட்டி


தந்தையின் தோள்களை தாங்கியபடி தோல்வியை ஏற்றுக்கொண்ட ஒலிம்பிக் வீரனின் வாழ்வை மாற்றிய 400 மீட்டர் ஓட்டப்போட்டி கற்றுத்தரும் பாடம்.

என்ன இல்லை நம்மிடம்?தன்னிடம் எதுவுமில்லை என்று வருந்துபவர்க்கு புத்தர் சொன்ன அறிவுரை.

தாயின் தியாகம்


தாயின் அன்பை புறக்கணித்து அவள் செய்த தியாகங்களை குறைத்து மதிப்பிடும் பிள்ளைகளுக்கு...