அதிஷ்டத்தை அடையும் வழி!

வாழ்வில் அதிஷ்டம்இல்லை என்ற வருத்தத்தை கடந்து அதிஷ்டமே வாழ்க்கை என்று வாழ சில எளிய வழிகள் இந்த வீடியோ பதிவில்.கத்தியுடன் வந்தவரை கட்டியணைத்த போலீஸ்

கோபமும் ஆத்திரமும் சில சமயம் நமது கண்ணையே மறைத்துவிடுகிறது...தவறுகளை தவிர்ப்போம்!

தவறுகளை தவிர்க்க ஜப்பானியர்கள் பாரம்பரியமாக பயன்படுத்தும் போகா யோகே முறை.துப்பாக்கி ரவையும் துளைக்காத நம்பிக்கை

எதிர்பாரா விதமாக துப்பாக்கி சூட்டுக்கு இலக்கான இந்திய வீரர் மீண்டு வந்து சாதித்த கதை.
சாதிக்க வயது தடையில்லை


சாதிக்க பிறந்த யாருக்கும் வயது என்றும் ஒரு தடையல்ல. 30 வயது கடந்து வாழ்வில் வெற்றி கண்ட மனிதர்களின் சாதனைப்பயணம் எப்படி அமைந்தது என்பதை காணுங்கள்.ஒலிம்பிக் வீரனின் வாழ்வை மாற்றிய ஓட்டப்போட்டி


தந்தையின் தோள்களை தாங்கியபடி தோல்வியை ஏற்றுக்கொண்ட ஒலிம்பிக் வீரனின் வாழ்வை மாற்றிய 400 மீட்டர் ஓட்டப்போட்டி கற்றுத்தரும் பாடம்.