தன்னம்பிக்கையை இழக்காதே!

00:30 Hisham. M 2 Comments

சவால்கள் சோதனைகளுக்கு மத்தியில் ஆரம்பிக்கும் நல்ல காரியங்களை விட்டு விடும் நமக்கு, வாழ்வை இழந்தும் இலட்சியத்தில் வென்ற வொஷிங்டன் ரோப்ளிங்கின் வாழ்க்கை நல்ல பாடம்.


2 COMMENTS:

அருமை

Hisham. M said...

Nagendra Bharathi தங்களின் வருகைக்கும் வாழ்த்துக்கும் மிக்க நன்றி!