பக்தாத் வீழ்ச்சியும் தீவிரவாதத்தின் எழுச்சியும்

23:44 Hisham. M 0 Comments


பிாித்தானிய அரசாங்கம் வெளியிட்டுருக்கும் 6,275 பக்க ஈராக் போா் குறித்த #Chilcot அறிக்கை உண்மையை அறிவிக்கும்போது உலகமே அதற்கான விலையை கொடுத்துக்கொண்டிருக்கிறது.


ஈராக்கில் போா் தொடுத்து சதாமை வீழ்த்தும் Tony Blairஇன் முடிவு தேவையற்ற அவசரத்தையும் அவசியத்தையும் கொண்டிருந்ததை உறுதி செய்யும் #Chilcot அறிக்கையில் உள்ளடங்கும் மூன்று முக்கிய விடயங்கள். (1) 2003 மாா்ச் காலப்பகுதிகளில் சதாம், ஐக்கிய இராச்சியத்திற்கு அச்சுறுத்தலாக இருக்கவில்லை. (2) ஈராக்கில் இரசாயண மற்றும் அணு ஆயதங்கள் இருந்ததற்கு ஆதாரங்கள் இல்லை (3) எண்ணைய் திருட்டின் தந்திரப்போா் உலகம் முழுதும் கொடிய தீவிரவாதத்திற்கு எண்ணெய் ஊற்றும் என்கிற உளவுத்துறையின் எச்சாிக்கை. அப்போதைய தலைமைகளின் தவறான தீா்மானங்கள் ஈராக்கில் மட்டும் 179 000 அப்பாவி உயிா்களை கொன்று, 1 மில்லியன் மக்களை அகதிகளாக்கி அழகு பாா்த்தது மட்டுமல்லாது தலைவிரித்தாடும் கொடிய பயங்கரவாதத்திற்கும் கதவு திறந்தது. காலம் கடந்த Tony Blairஇன் கவலையும் வருத்தமும் இழந்த எதையும் திருப்பித்தரப்போவதில்லை.


#ChilcotReport #Iraq #TonyBlair

0 COMMENTS: