டிஜிட்டல் வீடியோ படைப்பாளிகளுக்கு உதவும் Gadgets

17:50 Hisham. M 0 Comments

டிஜிட்டல் வீடியோ படைப்பாளிகளுக்கு உதவும் குறைந்த விலையிலான Basic Lav Mic. முக்கியமாக ஒரு கேபிள் ஊடாக இரண்டு மைக்குடன் வருவதால் ஸ்மார்ட் போன் மூலம் நேர்காணல் ஒன்றை பதிவு செய்யவும் முடியும்.
மற்றும் குறைந்த விலையில் கிடைக்கும் USB Vaccum Cleaner, USB card Reader பற்றி அறியவும் வீடியோவை பாருங்கள்.

கீழே தரப்பட்டுள்ள தொடுப்புகளினூடாக மேலதிக விபரம் அறியலாம்,
USB Vaccum Cleaner https://goo.gl/enMUbp 
Lav Clip on Mic  https://goo.gl/QMfFFg 
USB Card Reader https://goo.gl/f9Xdb5 

0 COMMENTS: