கத்தியுடன் வந்தவரை கட்டியணைத்த போலீஸ்

10:41 Hisham. M 0 Comments

கோபமும் ஆத்திரமும் சில சமயம் நமது கண்ணையே மறைத்துவிடுகிறது...


0 COMMENTS: